GÜNTİAD’DAN GENÇ KADINLARIN İSTİHDAMINDA İŞBİRLİĞİ

GÜNTİAD proje ortağı olduğu “NEET Kadınların İşgücü Piyasasında Dayanıklılığının Geliştirilmesi” projesi kapsamında eğitim alan kadınların istihdam edilmesi için öncülük ediyor.

DTSO tarafından yürütülen, GÜNTİAD’ın da proje ortağı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği ve Sabancı Vakfı tarafından “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı” kapsamında desteklenen “NEET Kadınların İşgücü Piyasasında Dayanıklılığının Geliştirilmesi” projesi genç kadınların işgücü piyasasına katılımını destekleyerek toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyor. Bu kapsamda eğitim alan ve projeyi başarıyla tamamlayan genç kadınlara istihdam kapılarını açan DİPER PERDE, projenin somut sonuçlarını topluma sunan firmalardan biri. 

Bu projenin özünde, sadece genç kadınlarımızı eğitmek ve onlara beceriler kazandırmak yatmıyor; aynı zamanda onların iş gücü piyasasında aktif roller almasına, özellikle de fabrika gibi üretim alanlarında istihdam edilmesine olanak sağlamak da bulunuyor. 

GÜNTİAD olarak, bu projede aldığımız rolle, genç kadınlarımızın istihdamına öncülük ediyoruz

DİPER firması, projenin hedeflerine uygun olarak, mezun olan iki genç kadını bünyesinde istihdam ederek, kadın işgücünün piyasada daha görünür hale gelmesine önayak oluyor. Bu girişim, hem genç kadınların mesleki becerilerini pekiştirmelerine olanak tanırken hem de onlara sürdürülebilir bir gelir ve kariyer yolu sunuyor.

UNDP ve Sabancı Vakfı temsilcileri ile gerçekleştirilen fabrika ziyaretinde, DİPER firmasının ve firma temsilcisi GÜNTİAD Başkan Vekili Veli İPEK'in bu anlamlı projeye sağladıkları destek takdirle karşılandı. Bu ziyaret, projenin başarısını ve toplumsal etkisini vurgulayan önemli bir adım olarak görülüyor.

Kadın istihdamının artırılması, sadece ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda sosyal adaletin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin de sağlanmasında temel bir rol oynar. Bu nedenle, projeye katkı sunan herkese teşekkür ederken, kadın istihdamını arttırmaya yönelik girişimlerin devam edeceğinin sözünü veriyoruz.