GÜNTİAD 3.DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL’UNU TAMAMLADI


GÜNTİAD 3.DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL’UNU TAMAMLADI

GÜNTİAD 3.DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL’UNU TAMAMLADI

Diyarbakır, Batman, Mardin, İstanbul, İzmir ve K.Maraş’ta 84 üyesi bulunan GÜNTİAD’ın 3’üncü Olağan Genel Kurulu, derneğin genel merkezinin bulunduğu Diyarbakır’da yapıldı.

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD), 31 Ocak 2019’da gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel Kurul’da seçime tek listeyle giderek yeni dönem Dernek Başkanlığına Mehmet Dalkıran’ı seçti.

Dalkıran, seçim sonrasında yaptığı konuşmada önceki dönem yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek kendisinin de uzun yıllardır ayrı kaldığı Diyarbakır’a tekstil alanında katkı sunmak üzere geri döndüğünü ve dernekte yeni dönem çalışma arkadaşları ile bunun için tüm çabaları göstereceklerini belirtti. Özellikle kentteki işsizlik oranına dikkat çeken Dalkıran, tekstil alanında istihdam imkânlarını arttırmayı hedeflediklerini ekleyerek şöyle devam etti: “2 milyon civarındaki nüfusun yüzde 64’ü 24 yaş altı, hane halkı ortalaması 7.2’dir. İlk, orta ve lise öğrenimine devam eden nüfusun 500 bin olduğu dinamik bir kent olan Diyarbakır’da çalışabilir nüfus için işsizlik oranı yüzde 60 civarındadır”.  Kentteki istihdam imkânlarının işsizlik açığını kapatamamasından dolayı genç iş gücünün mevsimlik göçlerle başka bölgelere ve sağlıksız koşullarda gitmek durumunda kaldığını belirten Dalkıran, GÜNTİAD’ın yeni dönemde gerçekçi çözümlerle, inşası devam eden Tekstil İhtisas OSB’nin hızlandırılmasıyla, teknik ve eğitim çalışmaları, projeleri ve geliştireceği etkin iletişim ağı ile kentteki istihdam olanağını arttırması ve tekstil alanında üretim yapan dernek üyelerinin daha profesyonel ve verimli üretimleri için katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Genel Kurul’da dikkat çeken bir konu da sunulan önergelerle dernek tüzüğünde bazı değişiklikler yapılması ve derneğin cinsiyet eşitlikçi politikalara daha duyarlı yaklaşacağını gösteren bir öneri ile dernek isminin “İş Adamları” yerine “İş İnsanları” olarak değiştirilmesi oldu. Nitekim seçim sonrası Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımlarında derneğin başkan yardımcılığı görevlerinden birini Asiye Arı’nın almasıyla da bu politikaların pekiştirildiği belirtilebilir.