Hazır Giyimde Yalın ve Sıfır Fireli Üretim Teknikleri Projesi


Hazır Giyimde Yalın ve Sıfır Fireli Üretim Teknikleri Projesi

Hazır Giyimde Yalın ve Sıfır Fireli Üretim Teknikleri adlı TRC2/17/TD/0002 referans nolu projemiz, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

7 Haziran 2017 tarihinde Hazır Giyimde Yalın ve Sıfır Fireli Üretim Proje sözleşmesini imzaladık.‬

15-16 ve 22-23 Temmuz tarihlerinde hazır giyim üretiminde çalışan müdür, planlamacı, usta ve ustabaşlarına dönük 4 günlük eğitim düzenlenecektir.

 

PROJE ÖZETİ

Kentin sektördeki hammadde potansiyeli, işgücü avantajı ve ayrıca son yıllarda artan tekstil yatırımları ve sektörün geliştirilmesi için yapılan Tekstil ihtisas OSB gibi altyapı ve destek çalışmaları dikkate alındığında, bunu besleyecek nitelik gerektirici eğitim, araştırma, danışmanlık gibi çalışmaların gerekliliği anlaşılır olmaktadır. Diyarbakır ilinde faaliyet yürüten tekstil işletmelerinin hazır giyim üretimi yapan firmalarına ve seçilecek çalışanlarına dönük nitelik kazandıracak eğitimlerin organize edilmesi, bu açıdan önemlidir. Dolayısıyla çok fazla kurumsallığı oturmayan, personel eğitimine hemen hemen yok denecek miktarda bütçe ayıran firmaların bu açığının kapatılmasına dönük belli faaliyetler geliştirmek gerekmektedir.

Bu bağlamda öncelik, firmaların rekabet edilebilirliğini artırmaktır. Hazır giyim firmalarının günümüz dünyasında tutunabilmeleri için rekabetçi olmaları gerekmektedir. Bu onlara gelişmekte olan orta ve uzak doğu firmaları ile rekabet edebilmeleri için gereklidir. Rekabet gücünü artırmak için yalın üretim sisteminin hazır giyim sektörüne uygulanması gereklidir. Bu uygulamanın nasıl yapılacağı projemizin temel konusudur. Eğitim sonrasında katılımcılar, yalın üretim bantları oluşturma, israfın önlenmesi, ergonomi ve bant verimliliği, iç malzeme hareketlerinin düzenlenmesi konularında yalın üretim sistemi yaklaşımını öğreneceklerdir. Dört gün olarak planlanan eğitimlerde, Hazır Giyim Sanayiinde Yalın Üretim yanında, Jidoka Sıfır Fireli Üretim Eğitimi ve Hazır Giyim Sanayiinde 5S Eğitimi düzenlenecektir. Jidoka, işletmelerde fire üretimini sıfır yapmaktır. Üretimde fire olmasının nedeni hatların oluşmasıdır, hataları önlersek fire sıfır olur. Bu prensipten yol çıkan sistem firelerin önlenmesi için gereken metodolojiyi üretimle ilgili olan çalışanlara aşılmak hedefini taşımaktadır. Çalışma ortamlarının tertip, düzen ve ergonomi kurallara göre düzenlenmesini hedefleyen 5S teknikleri ise son yıllarda firmalarda uygulanmaya başlayan önemli tekniklerden birisidir. Üretim yönetiminde esnekliği, çeşitliliği ve adetsel değişimlere cevap verebilmeyi sağlamak için hazır giyim sanayinde çalışma alanlarının yerleşimi önemli bir unsurdur. Bu eğitimlere yönetim ve operasyon kademelerde çalışanlar ve yöneticiler katılabilecektir.