HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

16. HAZIR GİYİM KONFERANSI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türkiye Giyim ve Sanayiciler Derneği tarafından düzenlenen 16. Hazır Giyim Konferansı, sektör profesyonellerini, akademisyenleri ve iş dünyasını bir araya getirdi.

GÜNTİAD, 16. HAZIR GİYİM KONFERANSINDA

GÜNTİAD adına dernek Genel Sekreteri Taha ÜLGEN, dernek üye firmalarından Soylu Moda’yı temsilen Özgür SOYLU ile ÜNTEKS Tekstili temsilen Murat ÜNVER, zengin ve kapsamlı içeriği ile sektörün nabzını tutan bu önemli etkinliğe katılım sağladı.

Teknoloji ve Global Trendler: Hazır Giyim Sektöründe Yeni Dönemin Kapılarını Açıyor

Konferansta işlenen "İzlenebilirlik", "Şeffaflık", "ABD Pazarına Giriş", "Yapay Zeka Kullanımının Sektörümüze Etkileri", "Değişen Satın Alma Pratikleri", “Yeni AB Düzenlemeleri” ve “İnovatif Tekstiller” gibi başlıklar, hazır giyim ve tekstil sektörünün geleceğini şekillendirecek kritik konuları tartışıldı.


Bu değerli etkinlikte, teksil sektörünün sürdürülebilir ve inovatif bir gelecek için atılması gereken adımlar, teknolojik gelişmeler ve global pazar dinamikleri detaylı bir şekilde ele alındı. Yapay zeka kullanımının sektörde nasıl bir devrim yaratabileceği, ABD pazarına nasıl daha etkili bir giriş yapılabileceği, Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemelerinin Türkiye hazır giyim sektörüne nasıl etki edeceği ve inovatif tekstillerin potansiyeli, konferansta dikkat çeken ana başlıklardı.

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon: Hazır Giyim Sektörünün Geleceğini Şekillendiriyor

Konferansta, sürdürülebilirlik ve inovasyon konularının sektörün geleceği için ne kadar kritik olduğu vurgulandı. Katılımcılar, teknolojik gelişmelerin ve global pazar trendlerinin hazır giyim ve tekstil sektöründe nasıl fırsatlara dönüştürülebileceği üzerine derinlemesine tartışmalarda bulundu.

Türkiye Giyim ve Sanayiciler Derneği'nin bu önemli etkinliği organize ederek sektörün geleceği için değerli bir platform oluşturduğu görüşü hakimdi. Dernek adına, organizasyona katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür edildi.