TEKSTİL FABRİKASI UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ OLDU

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesinde Tekstil Fabrikası Bir Öğrenim Alanına Dönüştürüldü

DTSO tarafından yürütülen, GÜNTİAD’ın da proje ortağı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği ve Sabancı Vakfı tarafından “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı” kapsamında desteklenen “NEET Kadınların İşgücü Piyasasında Dayanıklılığının Geliştirilmesi” projesi önemli bir başarıya imza attı. Proje, genç kadınlara yönelik uygulamalı moda tasarım eğitimleri ve ardından gerçekleştirilen defile hazırlıklarıyla mesleki eğitimin ve uygulamalı öğrenimin gücünü vurguluyor.

Derneğimizin Genel Sekreteri Taha ÜLGEN'in firması Eden Time - Miron Tekstil’in fabrika alanı, eğitim süreci boyunca genç kadınlara tasarım ve uygulamalı eğitim imkanı sunan bir öğrenim alanına dönüştürüldü. Bu iş birliği sayesinde, 16 genç kadın, moda tasarımı alanında teorik bilgilerin yanı sıra, gerçek üretim süreçlerine aktif olarak katılım sağlayarak değerli deneyimler kazandı.

Fabrikaların birer okul gibi kullanılmasının önemi, bu proje ile bir kez daha gözler önüne serildi. Uygulamalı eğitimler, genç kadınlara mesleki beceriler kazandırmanın ötesinde, iş dünyasının gerçek koşullarına adapte olmalarını ve işgücü piyasasına daha güçlü bir giriş yapmalarını da sağlıyor. Üye fabrikamızın bu projedeki rolü, mesleki eğitimin sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmaması gerektiğinin, pratik uygulamaların da eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğinin canlı bir örneğidir.

Proje kapsamında, eğitim alan genç kadınlarımızın yeteneklerini ve becerilerini gözler önüne seren bu etkinlik, onların mesleki hayatta kendilerine bir yer bulmalarının önünü açıyor. Fabrikalar ve üretim merkezleri ile iş birliği içinde, projeyi tamamlayan genç kadınların, iş gücü piyasasında kalıcı bir yer edinmeleri için önayak oluyoruz. Bu iş birliğinin temelinde, sadece kadınlarımızın istihdam edilmesi değil, aynı zamanda çalışma hayatında karşılaşabilecekleri zorluklara karşı dayanıklı ve hazır olmalarını sağlamak da yatıyor.

Proje sürecinde yenilikçi bir eğitim modeli olarak fabrikaların öğrenim alanlarına dönüşümüne katkı sunan Eden Time - Miron Tekstil ve Taha ÜLGEN başta olmak üzere, tüm değerli firma ve temsilcilerine teşekkür ederiz. Özverili çalışmaları, genç kadınların mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, toplumsal ve ekonomik kalkınma yolunda atılan adımların da bir göstergesidir. Uygulamalı eğitimlerin ve mesleki öğrenimin önemi, bu projenin merkezinde yer almaktadır. Gelecekteki iş birliklerimizin artarak devam etmesini temenni etmekteyiz.